Een professionele attitude en klantgerichte houding

Veel publieke organisaties staan voor een grote uitdaging. Er is een behoefte aan een meer marktgerichte organisatie waarbij excellente dienstverlening vertaald moet worden in een efficiënte bedrijfsvoering die ook nog kostenreducerend werkt.

Marktgericht denken en handelen is absoluut noodzakelijk in een gezonde dienstverlenende organisatie. Hiervoor worden oude (denk)structuren losgelaten en een nieuwe manier van werken en denken eigen gemaakt: het 'Publiek Ondernemend Werken'.

PublicAttitude organiseert een ondernemende en duurzame manier van werken en denken door sturing en richting te geven aan de ontwikkeling van houding en gedrag van uw professionals. De focus is hierbij zowel gericht op de belangen van de klanten, de belangen van de organisatie als wel de belangen van de professional zelf.

Meer over publiek ondernemen zie www.publiekondernemen.nl